CÁC GIẤY TỜ CẦN PHẢI NỘP ĐI DU HỌC NHẬT

CÁC GIẤY TỜ CÁ NHÂN PHẢI NỘP

Giấy tờ photo đều phải photo trên giấy A4 và trên 1 mặt giấy- Tất cả các bản công chứng phải mới làm trong vòng 3 tháng trở lại đây.

1. Ảnh 3x4  (10 chiếc) và 4,5 x 4,5 (2 chiếc), 4x6 (2 chiếc)

Ghi chú: Nền trắng, áo trắng mới chụp trong vòng 3 tháng và chưa sử dụng ở hồ sơ nào khác

2. Học bạ cấp 3 (học sinh tốt nghiệp cấp 3)

3. Bằng tốt nghiệp cấp 3 hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (học sinh tốt nghiệp cấp 3).  

Giấy xác nhận sinh viên (sinh viên đang học) hoặc Bằng tốt nghiệp (SV đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học)

4. Giấy khai sinh

5. CMND của học sinh

6. CMND của người bảo lãnh: ưu tiên bố hoặc mẹ

7. Hộ khẩu có thông tin học sinh

8. Giấy tờ người bảo lãnh:

+ Đối với hộ kinh doanh riêng: giấy phép kinh doanh, giấy khai thuế môn bài 3 năm gần nhất

+ Đối với CNVC:Giấy xác nhận bảng lương .

+ Đối với hộ làm nông nghiệp:Sổ đỏ nhà đất hoặc chứng nhận quyền sử dụng đất

9. Hộ chiếu

10. Giấy xác nhận công việc học sinh (nếu đã từng đi làm)

11. Giấy chứng nhận năng lực tiếng Nhật (JLPT, NAT-TEST, TOPJ, JTEST,…cấp độ N1~5)

12. Nếu là Tu Nghiệp Sinh về nước:

+ Chứng chỉ hoàn thành Tu Nghiệp Sinh

+ Hợp đồng Tu nghiệp