CHỊ EM ĐI THI ĐƠN CƠ KHÍ LINH KIỆN Ô TÔ

Thi IQ cực kì tập trung

Nghiệp Đoàn hướng dẫn thể dục giữa giờ 

chỉ tiêu chống đẩy 5 cái là đỗ nhưng có vẻ khó nhằn quá 

Đàn ông tập tạ thì to, chị em chẳng tập vẫn to như thường, cố lên chị em.