Du học sinh đi du hoc Nhật Bản sẽ học gì? Làm việc gì? Thời gian học tập như thế nào?

Khi bạn sang Nhật Bản học bạn sẽ trải qua 2 giai đoạn chính:

 Giai đoạn 1 bạn học tiếng Nhật và chương trình dự bị Trung Cấp, Cao Đẳng, Đại học, Cao Học,… từ 1 – 2 năm.
Giai đoạn 2 bạn theo học các bậc học Trung Cấp (2 năm), Cao Đẳng (3 năm), Đại học (4 – 5 năm), Cao học (2 năm),…

Ngoài ra bạn có thể chọn bất cứ chọn bất cứ chuyên ngành nào mà bạn yêu thích. Sau khi học xong sinh viên sẽ được tham gia các chương trình thực tập.
Việc làm của bạn trong thời gian học tập ở Nhật Bản là việc làm thêm. Theo quy định của Chính phủ Nhật Bản, du học sinh được làm thêm 28h/tuần.