KHOẢNH KHẮC HÀI HƯỚC THI ĐƠN CƠ KHÍ LINH KIỆN Ô TÔ TỈNH HYOGO

Nghiệp Đoàn và xí nghiệp phân vân không biết chọn ai thế là đưa ra phần thử thách 30 giây cho các ứng viên, tùy ý lên làm gì cũng được làm sao "thuyết phục chúng tôi chọn ban" và cái kết ... ai dám lên người ấy trúng ! => Quan trọng không phải bạn lên làm gì mà là bạn có dám lên hay không, ăn nhau ở cái tự tin các bạn ạ. Những người lên hầu như đều trúng cả .

Nhưng được cái đơn hàng tốt nên ai cũng cố gắng, đi được đơn này sướng hết cả cuộc đời.Lương cao cứ đều đều như thế này thì tiêu gì cho hết

Bảng lương cơ khí linh kiện ô tô

Một số hình ảnh kì thi:

Quá trình thi tuyển và 9 gương mặt trúng tuyển