LỊCH BAY ĐƠN BÁNH MỲ ĐỢT 1 VÀ ĐƠN M82, M84,M84,M87

Chúc mừng các bạn đã có lịch bay đơn bánh mỳ tỉnh Aichi

Chúc mừng các bạn đã bay đợt vừa rồi

Chúc mừng các bạn đơn M82, M84, M85 ( đơn chế biến thủy sản tỉnh Chiba) đã bay

Chúc mừng các em đơn M87 (đơn thực phẩm chế biến gà Kagoshima) đã bay

 

☎️ Đi Nhật Liên hệ: số 12 phố Việt Hưng, phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

☎️ ĐT:  0949311688 - 0911647299