THONG BAO TCLT_M108

Kính gửi: Ban giám đốc và các phòng ban liên quan,
 
Phòng hồ sơ ngoại xin thông báo TCLT của  2 TTS 
thuộc đơn hàng M108 theo danh sách dưới đây:
 
1 - TRINH THI THU HA
 
2 - PHAN THI HANG NY
 
Ngày xuất cảnh cụ thể xin phép thông báo sau.
Trân trọng!
Chúng tôi xin được chúc mừng các bạn.

 

Thông tin liên hệ: Số 12 phố Việt Hưng, phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Cán bộ tư vấn :  Mr Đăng: 0949311688 

                            Mr Thắng: 0911647299 

                            Mr Toại : 0366921865

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn đơn hàng một cách cụ thể và chi tiết nhất!

 

 

 

Bình luận của bạn