THONG BAO VE BAY, HO TRO, XIN XE XUAT CANH DON HANG T133 BAY 23H40 PHUT NGAY 12/11/2020

Phòng HSN thông báo vé bay, hỗ trợ xin xe xuất cảnh đơn hàng T133 như sau :

1. Nguyễn Thị Tuyết

2. Nguyễn Thị Hồng Mai

Thời gian xuất phát từ Việt Hưng : 19h30 phút ngày 12/11/2020 . Giờ bay 23h40 phút ngày 12/11/2020. tại sân bay Nội Bài

  +  Hành lý 7kg xách tay + 2 kiện mỗi kiện 23kg ký gửi 

Vé bay xin xem trong file đính kèm   

Các học viên sẽ đi khám sức khỏe và xét nghiệm covid do Mr Toại sẽ có lịch cụ thể thông báo sau,

Học viên chuẩn bị tài chính để xét nghiệm covid theo qui định của nhà nước ban hành.

- Đề nghị các bên thông báo lịch bay trên cho học viên

- Đề nghị Công ty TJV  cử cán bộ hỗ trợ tiễn bay và gặp Ms Ngà nhận hộ chiếu visa cho học viên. 

- Đề nghị phòng HC - NS xin xe đưa học viên ra sân bay đúng giờ.

Trân trọng !

Bình luận của bạn