THONG BAO VE BAY, LICH TAP TRUNG, XIN XE, HO TRO XUAT CANH DON HANG M104 BAY 23H35 PHUT NGAY 06/1/2021

Phòng HSN thông báo vé bay, lịch tập trung lên học trước bay, hỗ trợ, xin xe xuất cảnh đơn hàng  M104 như sau :

1. Đỗ Thị Hòa

2. Dương Thị Quyên

3. Nguyễn Ạnh Đức

4. Nguyễn Thị Phương Thảo

5. Nguyễn Văn Phong

6. Phạm Thị Hường

Thời gian xuất phát từ Việt Hưng : 19h 30 phút ngày 6/1/2021 . Giờ bay 23h35 phút ngày 06/1/2021. tại sân bay Nội Bài

  +  Hành lý 10kg xách tay + 2 kiện mỗi kiện 23kg ký gửi 

Vé bay xin xem trong file đính kèm   

Lịch tập trung trước khi xuất cảnh : Trước 20h Ngày 20/12/2020 . tại VP Việt Hưng. Các học viên lên học trước khi xuất cảnh.

- Đề nghị các bên thông báo lịch bay , lịch tập trung trước bay trên cho các học viên

- Đề nghị Công ty TJV  cử cán bộ hỗ trợ tiễn bay và gặp Ms Ngà nhận hộ chiếu visa cho học viên. 

- Đề nghị phòng HC - NS xin xe đưa học viên ra sân bay đúng giờ.

Trân trọng !

 

Bình luận của bạn