THONG BAO VE BAY, LICH TAP TRUNG, XIN XE, HO TRO XUAT CANH DON HANG M106 BAY 23H40PHUT NGAY 19/1/2021

Phòng HSN thông báo vé bay, lịch tập trung lên học trước bay, hỗ trợ, xin xe xuất cảnh đơn hàng M106 - Đặc định như sau :

1. Nguyễn Văn Đạo

2. Trần Thanh Bình

Thời gian xuất phát từ Việt Hưng : 19h30 ngày 19/1/2021 . Giờ bay 23h40 phút ngày 19/1//2021. tại sân bay Nội Bài

  +  Hành lý 10kg xách tay + 2 kiện mỗi kiện 23kg ký gửi 

Vé bay xin xem trong file đính kèm   

Lịch tập trung trước khi xuất cảnh : Trước 20h Ngày 17/1/2021  tại VP Việt Hưng. 

- Đề nghị các bên thông báo lịch bay, lịch tập trung trước bay trên cho các học viên.

- Đề nghị Công ty TJV cử cán bộ hỗ trợ tiễn bay và gặp Ms Ngà nhận hộ chiếu visa cho học viên. 

- Đề nghị phòng tổ chức xin xe đưa học viên ra sân bay đúng giờ..

 

Trân trọng !

Bình luận của bạn