THONG BAO VE BAY, LICH TAP TRUNG, XIN XE, HO TRO XUAT CANH DON HANG M107 BAY 23H50 PHUT NGAY 27/1/2021

Phòng HSN thông báo vé bay, lịch tập trung , hỗ trợ, xin xe xuất cảnh đơn hàng M107 Hoàng Thế Luân  như sau :

Thời gian xuất phát từ Việt Hưng : 19h30 ngày 27/1/2021 . Giờ bay 23h50 phút ngày 27/1/2021 tại sân bay Nội Bài

  +  Hành lý 10kg xách tay +1 kiện 23kg ký gửi 

Vé bay xin xem trong file đính kèm   

- Đề nghị Công ty TJV  thông báo lịch tập trung trước khi xuất cảnh có mặt trước 17h ngày 26/1/2021  tại VP Việt Hưng .

- Đề nghị Công ty TJV cử cán bộ hỗ trợ tiễn bay và gặp Ms Ngà nhận hộ chiếu visa cho học viên. 

- Đề nghị phòng HC - NS xin xe đưa học viên ra sân bay đúng giờ.

Trân trọng !

Bình luận của bạn