THONG BAO VE BAY, LICH TAP TRUNG, XIN XE, HO TRO XUAT CANH DON HANG T119 BAY 23H50PHUT NGAY 04/02/2021

Phòng HSN thông báo vé bay, lịch tập trung lên học trước bay, hỗ trợ,  xin xe xuất cảnh đơn hàng T119 như sau :

1.Trần Thị Hà

2. Nguyễn Thị Hiền

3. Nguyễn Thị Thơm

Thời gian xuất phát từ Việt Hưng : 19h30 ngày 4/2/2021 . Giờ bay 23h50 phút ngày 4/2//2021. tại sân bay Nội Bài

  +  Hành lý 10kg xách tay + 1 kiện 23kg ký gửi 

Vé bay xin xem trong file đính kèm   

Lịch tập trung trước khi xuất cảnh : Trước 20h Ngày 17/1/2021  tại VP Việt Hưng. Các học viên lên học trước khi xuất cảnh.

Bình luận của bạn