THONG BAO VE BAY, LICH TAP TRUNG, XIN XE, HO TRO XUAT CANH DON HANG T125 BAY 23H NGAY 20/1/2021

Phòng HSN thông báo vé bay, lịch tập trung lên học trước bay, hỗ trợ, xin xe xuất cảnh đơn hàng T125 như sau :

1. Pham Đình Hà

2. Nguyễn Huy Phương

3. Nguyễn Thiện Thuận

Thời gian xuất phát từ Việt Hưng : 19h ngày 20/1/2021 . Giờ bay 23h ngày 20/1/2021. tại sân bay Nội Bài

  +  Hành lý 10kg xách tay + 1 kiện  23kg ký gửi 

Vé bay xin xem trong file đính kèm   

Lịch tập trung trước khi xuất cảnh : Trước 20h Ngày 4/1/2021 . tại VP Việt Hưng. Các học viên lên học trước khi xuất cảnh.

Trân trọng !

 

Bình luận của bạn