THONG BAO VE BAY, LICH TAP TRUNG, XIN XE, HO TRO XUAT CANH DON HANG T127 BAY 12h15 NGAY 15/1/2021 BAY TAI SAN BAY TAN SON NHAT

Phòng HSN thông báo vé bay, lịch tập trung lên học trước bay, hỗ trợ,  xin xe xuất cảnh đơn hàng T127 như sau :
1.NGUYEN KIM TOAN 
2.DINH VAN TRUNG 
3.NGUYEN KHA NAM 
4.TRAN CONG THUC
5.LE THANH VIET 
6.HOANG NGOC CUONG 
7.LE QUOC HUNG 
8.NGUYEN DUY HUNG
 
- Thời gian xuất phát từ VP Việt Hưng :3h sáng sớm ngày 15/1/2021  tại sân bay Nội Bài . Giờ bay : 5h30 phút sáng sớm ngày 15/1/2021 đến TP Hồ Chí Minh : 8h15 phút sáng ngày 15/1/2021.
Thời gian bay từ Tân Sơn Nhất sang Nhật : 12h15 phút trưa ngày 15/1/2021 tại sân bay Tân Sơn Nhất.
 
  +  Hành lý 7kg xách tay + 35 kg ký gửi 
Vé bay xin xem trong file đính kèm   

Bình luận của bạn