THONG BAO VE BAY, LICH TAP TRUNG, XIN XE, HO TRO XUAT CANH DON HANG T130 BAY 23H40 PHUT NGAY 17/1/2021

Phòng HSN thông báo vé bay, lịch tập trung lên học trước bay,hỗ trợ, xin xe xuất cảnh đơn hàng T130 như sau :
1 NGUYEN THI LIEN 
2 VU THI LINH 
3 TA THI HA 
4 CAO THI THU TRANG 
5 DINH THI THANH 
6 NGUYEN THI HOAI PHUONG 
7 VU THI HOAI
8 VUONG THI OANH 
9 NGUYEN THI LAN 
10 LE THI NGOC 
11 NGUYEN THI NGAN 
12 NGUYEN THI PHUONG HUE 
13 LE THI SEN 
14 LE THI PHUONG 
15 LE THI HOA 
16 NGUYEN THI CANH 
17 LUU KHANH HUE 
18 LE THI AI VAN  
19 DO THI PHUONG CHI
20 NGUYEN THUY HANG 
21 DO THI THAO 
22 BUI THI THU 
23 PHAM THI NA 
24 DO THI NGOAN 
25 NGUYEN THUY TRANG 
26 TRAN THI HANG 
27 TRAN THI HIEN 
28 PHAM THU TRANG 
29 TRINH THI LANH
Thời gian xuất phát từ Việt Hưng : 19h30 ngày 17/1/2021 . Giờ bay 23h40 phút ngày 17/1/2021. tại sân bay Nội Bài
  +  Hành lý 10kg xách tay + 2 kiện mỗi kiện 23kg ký gửi 
Vé bay xin xem trong file đính kèm   
 
Lịch tập trung trước khi xuất cảnh : Trước 20h Ngày 4/1/2021 . tại VP Việt Hưng. Các học viên lên học trước khi xuất cảnh.
 
- Đề nghị các bên thông báo lịch bay, ịch tập trung trước bay trên cho các học viên
- Đề nghị Công ty TJV  cử cán bộ hỗ trợ tiễn bay và gặp Ms Ngà nhận hộ chiếu visa cho học viên. 
- Đề nghị phòng HC - NS xin xe đưa học viên ra sân bay đúng giờ.
 
Trân trọng !

Bình luận của bạn