THONG BAO VE BAY, LICH TAP TRUNG, XIN XE, HO TRO XUAT CANH DON HANG T132 bay 23h40 PHUT NGAY 19/1/2021

Phòng HSN thông báo vé bay, lịch tập trung lên học trước bay, hỗ trợ, xin xe xuất cảnh đơn hàng T132 như sau :

1. Nguyễn Văn Nhân

2. Hoàng Văn Công

Thời gian xuất phát từ Việt Hưng : 19h30h ngày 191/2021 . Giờ bay 23h40 phút ngày 19/1/2021. tại sân bay Nội Bài

  +  Hành lý 10kg xách tay + 1 kiện  23kg ký gửi 

Vé bay xin xem trong file đính kèm   

Lịch tập trung trước khi xuất cảnh : Trước 20h Ngày 11/1/2021 . tại VP Việt Hưng. Các học viên lên học trước khi xuất cảnh.

Trân trọng!

Bình luận của bạn