THONG BAO VE BAY, TAP TRUNG, HO TRO, XIN XE XUAT CANH DON HANG M93 - ĐẶC ĐỊNH BAY 23H40 PHUT NGAY 24/11/2020

Phòng HSN thông báo vé bay, lịch tập trung, hỗ trợ xin xe xuất cảnh đơn hàng M93 - Đơn đặc định như sau :

1. Ngô Thị Mai

2. Nguyễn Khắc Nhân

3. Nguyễn Quốc Cường

4. Trần Thị Bảo Ly

5. Vũ Văn Quang

Thời gian xuất phát từ Việt Hưng : 19h30 phút ngày 24/11/2020 . Giờ bay 23h40 phút ngày 24/11/2020. tại sân bay Nội Bài

  +  Hành lý 10kg xách tay + 2 kiện mỗi kiện 23kg ký gửi 

Vé bay xin xem trong file đính kèm   

 

Các học viên tập trung trước bay ngày 14/11/2020 ( Chủ nhật )  tại VP Việt Hưng để đào tạo lại tiếng Nhật trước 1 tuần xuất cảnh

- Đề nghị các bên thông báo lịch bay trên cho học viên được biết và đến tập trung trước xuất cảnh đúng thời gian qui định.

- Đề nghị phòng HC - NS xin xe đưa học viên ra sân bay đúng giờ.

 

Trân trọng !

 

Bình luận của bạn