THỰC HÀNH PHÂN MÀU

THI THỰC HÀNH PHÂN MÀU ĐI XKLĐ NHẬT BẢN

Chuẩn bị: các ứng viên được phát 1 tờ giấy khổ A3 và các thẻ màu khác nhau khoảng 100 thẻ trộn vào nhau giữa tờ giấy A3.

Cách làm: không giới hạn thời gian làm, khi bắt đầu các ứng viên trong thời gian ngắn nhất sẽ phân loại các màu theo thứ tự sắp xếp màu của bên nghiệp đoàn đưa ra và để trên mặt giấy.

Kết quả: bấm giờ tính thời gian hoàn thành.